Yaratıcı Drama Çalışmaları
Yaratıcı Drama  Çalışmaları - SıraDışı Psikoloji - Psikolog Gülten İkizoğlu - Başakşehir - 0212 488 54 68Yaratıcı Drama  Çalışmaları - SıraDışı Psikoloji - Psikolog Gülten İkizoğlu - Başakşehir - 0212 488 54 68Yaratıcı Drama  Çalışmaları - SıraDışı Psikoloji - Psikolog Gülten İkizoğlu - Başakşehir - 0212 488 54 68Yaratıcı Drama  Çalışmaları - SıraDışı Psikoloji - Psikolog Gülten İkizoğlu - Başakşehir - 0212 488 54 68

Sıradışı'nda Yaratıcı Drama Grup Çalışmaları 9-12 yaş grubu için devam etmektedir.

Yaratıcı Drama çalışmaları,

  • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama , eleştirel düşünme yeteneği geliştirme • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme • İletişim becerileri geliştirme • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma • Problem çözme becerilerini geliştirme • Dil becerilerini geliştirme • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak • Hayal gücünü geliştirme • Dinleme becerilerini geliştirme • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma gibi becerileri geliştirmektedir.

Yaratıcı Drama çalışmalarıyla, çocuklarımız kendisini anlama ve ifade etme, karşısındakini anlama ve empati kurma becerilerini, deneyimli eğitmenimizin şimdi ve burada ilkesine dayanarak yaptığı çalışmaları eğlenerek deneyimleyip, öğrenerek geliştiriyorlar.

Sıradışı’nda Psikolog Gülten İkizoğlu ve Yaratıcı Drama Eğitmenimiz tarafından en etkili teknikler bir araya getirilerek 12 haftalık paket program hazırlandı. Çalışma her hafta, haftada bir gün 2 saat şeklinde gerçekleştirilmektedir. Gruplarımız 8-10 kişiden oluşmaktadır.Çalışma başlangıcında ve sonunda çocuğun geliştirdiği, gelişmesi gereken yönleri değendirilerek aileler ile görüşmeler yapılmaktadır.

Kendisiyle barışık mutlu çocuklar, barış içinde mutlu yarınlar demektir.

Kayıt ve bilgi için arayınız.

0212 488 54 68 - 0507 488 64 30