Aile ve Çift Danışmanlığı

Aile toplumun temel taşıdır. Aile içinde yaşanan  huzursuzluk ailenin tüm bireylerini etkilediği gibi, çözümlenmeyen problemler anne-babalarını rol model alan çocukların hayatlarına dahi sirayet eebilir ve hatta onların da  çocuklarına kadar uzanabilen olumsuzluk silsilesi yaratabilir. Yaşam kalitesini düşüren bu döngüyü kırabilen aileler ve çiftler hem kendileri  hem de gelecek nesilleri için mutluluğun ve huzurun yolunu açmış demektir.

Aile danışmanlığı; eşler arasındaki iletişim problemleri, karakter uyumsuzluğu, kültür çatışması, sağlıksız rol dağılımı, yaşamsal krizleri yönetememe gibi sebeplerle  yaşanan huzursuzlukların nedenlerini ortaya koyar. Eşlerin empati ve iletişim yeteneklerini artırmayı, onlara problem çözme becerleri kazandırmayı hedefleyerek eşler arasında sağlam sevgi ve saygı köprüsü kurulmasına yardımcı olur.

 

Aile Danışmanlığının Temel amaçları şunlardır:

  • Eşler arası kaygı , çatışmaların ve güvensizliklerin giderilmesi,
  • Etkili iletişimin kurulması ve kullanılması,empatik yaklaşımın güçlendirilmesi
  • Duygusal gerilimlerin azaltılması ve yönetilmesi,
  • İç ve dış krizlere karşı ailenin dayanıklılığını artırmak,
  • Problem çözebilme yeteneği, becerisi kazandırmak.
  • Eşlerin , kendi “ben” lerini yok etmeden “biz” olabilmeyi başarmalarına yardımcı olmaktır.

Randevu için 0212 488 54 68- 0507 488 64 30