Makaleler
OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM ANNE!!...

Her yıl sonbaharda tatlı bir telaş ve koşuşturma başlar. Bu heyecanın en büyüğünü öğrenciler yaşar. Akademik yılın başlangıcıyla beraber ilkokul birinci sınıfa başlayanlar, ortaokula adım atanlar, liseye geçenler, üniversite hazırlık maratonuna başlayacak olan lise son sınıf öğrencileri, ve üniversiteye başlayanlar. Okula mutluluk ve heyecan ile başlayan öğrencilerle beraber , korku ve kaygıyla başlayan öğrencilerin sayısıda azımsanmayacak kadarçoktur. Bu durum öğrencileri yıprattığı kadar aileleri de oldukça etkilemektedir. Kim istemez ki çocuğunun güle oynaya okula severek gitmesini. Ancak okul hayatına karşı olumsuz düşünce ve korkuları yoğun olan öğrencilerin huzursuzluğu eylül ayı ile birlikte başlar. Bu korku ve kaygılı ruh haliyle öğrencinin okula adapte olması , başarılı olması da zorlaşır. Başarmanın zor olduğunu düşünen çocuğun kaygıları daha da yoğunlaşır ve çocuk kısır bir döngü içine girer. Kısaca "okul fobisi" olarak adlandırdığımız bu durumun altında yatan nedenleri tespit edebilmek önemlidir.

Küçük yaş grubunda (okul öncesi ve ilkokul yaş grubu) okula gitmeyi reddetmenin altında genellikle ayrılık anksiyetesi yatmaktadır. Temel güven duygusu yeterince gelişmemiş çocuklar annenin olmadığı ortamda kendini güvensiz ve çaresiz hissederler. Annesiz ortam onlar için "tehlike" anlamına gelmektedir. Bu sebeple annesinin eteğine yapışır ve dış dünyaya korkulu gözlerle bakar. Ebeveynleri tarafından aşırı koruyup kollanan çocuklar, endişeli anne-babaları tarafından sürekli uyarılarak günlük hayattaki tehlikelerden fazlasıyla haberdar olan çocuklar da bu duruma sıklıkla rastlanmaktadır. Çocuğun zihninde " hayat tehlikelerle dolu ve insanlar güvenilmez " algısı yerleşmiştir. Çocuk, anne babası olmadan bunlarla başaçıkamayacağını düşündüğü için okula gitmek istemez. Ya da kendisi okulda iken anne babasının başına kötü bir şey geleceği endişesi taşır. Ailede herhangi bir sağlık problemi yaşanmış ya da çocuğun çevresinde bir kayıp yaşanmış ise bu korkuya daha sıklıkla rastlanır.

Okula gitmek istememenin bir diğer önemli nedeni de performans kaygısıdır. Çocuk yanlış yapmaktan, başarısız olmaktan, öğretmenin eleştirmesinden o kadar korkmaktadır ki okula gitmeyi reddeder. Bu durum daha çok çekingen yapıda ve özgüveni zayıf olan öğrencilerde rastlanan bir durumdur. Otoritesini bağırarak,tehdit ederek,korkutarak sağlayan öğretmen modeli bu öğrencilerin kaygılarını iyice tetikler.

Bir diğer neden ise arkadaşlardır. Arkadaşlar,öğrencinin sosyal çevresidir. Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş , yakın arkadaşlık kurmakta ve sürdürmekte zorlanan öğrenciler için de okul hayatı cazip değildir. Akranları tarfından küçük düşürülmüş, alay edilmiş ya da hoşlanmadığı lakap takılmış ise durum daha da zorlaşır. Bazı çocuklarda bu durum duygusal travmaya neden olur. Yalnız kalma,reddedilme, küçük düşürülme korkusu onun sosyal ortamda baskı hissedip ,uzaklaşmasına neden olur.

Aileler ve öğretmenlere düşen, okul fobisi yaşayan öğrenciyi anlayışla dinleyerek ,kaygı ve korkuların nedenlerine ulaşmaya çalışmaktır. Öğrencinin kaygılarını yenebilmesi için güven vererek olumlu telkinlerde bulunup yanında olduğunu göstermektir. Çocuğu okula sistemli kademeli olarak yaklaştırmak gerekir. Sorunu görmemezlikten gelmek ya da zorla okula göndermek problemi geçici olarak bastırmak demektir. Geçici olarak bastırılan problemler ileride daha büyüyerek karşımıza çıkar. Bu durumda çocuğun eğitim hayatına sağlıkla devam edebilmesi için aile çözümsüz kaldığında, çok geç olmadan uzman yardımına başvurması gerekir.

Psikolog Gülten İKİZOĞLU